Privacy Statement Jobdrive

Privacy Statement Jobdrive

Jobdrive Uitzendburo Hoorn B.V.

Wij zijn Jobdrive, gevestigd op de Nieuwstraat 4, 1621EA in Hoorn. Geregistreerd onder KvK-nummer:  37103873. Ons BTW nummer is: NL819514822B01, telefoonnummer: +31229-820990. Email: info@jobdrive.nl.  Wij zijn een Recruitmentorganisatie die kandidaten helpt aan een nieuwe baan, zo simpel is het.

Als verwerker van uw data willen wij u vooraf mededelen dat wij zeer veel waarde hechten aan uw persoonlijk data. Het is onze eerste en voornaamste taak om hier zeer zorgvuldig en vertrouwelijk mee om gaan. Uw data wordt ingezet om onze dienstverlening richting u als kandidaat en klant zo goed mogelijk uit te voeren. Daar blijft het verder ook bij. Zonder uw toestemming doen wij niets wat niet toegestaan is conform de Algemene Wet Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In deze Privacy Statement vertellen wij het volgende:

 • Wanneer verzamelen wij uw data?
 • Waarom verzamelen wij uw data?
 • Welke data verzamelen wij van u?
 • Met wie delen wij uw data?
 • Hoelang bewaren wij uw data?
 • Van wie verzamelen wij data?
 • Wat zijn uw rechten?
 • Hoe beveiligen wij uw data?


Wanneer verzamelen wij uw data?

Wij verzamelen uw data vanaf het moment dat uw deze bij ons invult of achterlaat. Dit kan via onze online en offlinekanalen zijn. Wij kunnen uw persoonlijke data waar mogelijk ook via publieke onlinekanalen vinden. Gebruiken en verwerken is de volgende stap. Dit doen wij pas nadat wij uw toestemming hebben gekregen. Zonder uw interesse in onze dienstverlening zullen wij alleen aantekening maken van het feit dat uw geen interesse heeft.

Waarom verzamelen wij uw data?

Wij verzamelen uw data om onze dienstverlening op het gebied van hr-dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Hieronder vallen: bemiddeling, uitzenden, detacheren, payroll, werving en selectie, opleiding, ontwikkeling en het uitvoeren van de salarisadministratie.

Meer specifiek wordt uw data verwerkt om:

 • De relatie die wij hebben vanaf het moment dat u ons data verstrekt aan te gaan en te onderhouden
 • Om aanbiedingen en nieuws te delen, mits u hier toestemming voor heeft gegeven
 • Om loonadministratie uit te voeren
 • U te leren kennen en te screenen voor onze opdrachtgevers, zodat wij een complete bemiddeling van juiste kwaliteit kunnen uitvoeren
 • Om zo de wet omtrent de werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie die wij met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving te waarborgen
 • Onze waardevolle certificering te behouden
 • Om uw ontwikkeling en onze ontwikkelingstrajecten te monitoren


Welke data verzamelen wij van u?

We verwerken alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Van deze data is een deel verplicht. Wij verzamelen ook aanvullende gegevens zodat wij uw beter kunnen helpen. Hierbij moet uw denken aan specifieke informatie die door potentiele opdrachtgevers gevraagd worden. Uiteraard verzorgen wij dit alleen met uw toestemming.

Meer specifiek gaat het om de onderstaande persoonsgegevens:

Werkzoekenden via Jobdrive door middel van online of offline inschrijving:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens
 • Geboortegegevens en geslacht
 • Gewenste functie
 • Curriculum vitae (CV)
 • Salarisindicatie
 • Data over gevolgde en voltooide trainingen en opleidingen
 • Data over beschikbaarheid
 • Andere gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • Eventueel pasfoto (vrijwillig)


Wanneer u voor Jobdrive gaat werken of gewerkt heeft:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens
 • Geboortegegevens en geslacht
 • Gewenste functie
 • Curriculum vitae (CV)
 • Salarisindicatie
 • Data over gevolgde en voltooide trainingen en opleidingen
 • Data over beschikbaarheid
 • Andere gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • Eventueel pasfoto (vrijwillig)
 • Nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
 • Behoefde gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven.


Persoonsgegevens van zakelijke relaties

Hierbij moet u denken aan de contactgegevens van onze contactpersonen van onze klanten, toeleveranciers, referentie en overige instanties.

Wij verwerken de gegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zakendoen. Waarom doen wij dit?

 • Voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten
 • Een zakelijke relatie te onderhouden
 • Een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.


Met wie delen wij uw data?

Wij delen uw data alleen met derden met uw toestemming. Dit zijn onze opdrachtgevers in de vorm van werkgevers, recruiters, personeelsfunctionarissen.

Intern wordt ook data gedeeld tussen collega’s, iedereen gaat hier uiteraard vertrouwelijk mee om.


Hoelang bewaren wij uw data?

Jobdrive bewaart uw data niet langer dan nodig is. Wij hanteren hiervoor de wettelijke bewaartermijnen.


Hoe beveiligen wij uw data?

Wij doen er alles aan om uw data zo goed mogelijk te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij organiseren dit aan de hand verschillende maatregelen. Hierbij gaat het om fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.

Met onze datawerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst waarin vaststaat dat zij de data die verwerkt wordt ook beveiligen volgens de gevraagde standaarden.


Wat zijn uw rechten?

Als kandidaat, werknemer of relatie heeft u uiteraard rechten wanneer het op uw data aankomt. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie, verwijdering, bezwaar en dataoverdracht. Ook heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen omtrent deze Privacy Statement

Jobdrive houdt het recht om deze Privacy Statement anno mei 2018 te wijzigen. Onze meest actuele verklaring zal op onze website terug te vinden zijn.


Feedback en vragen?

Voor vragen kunt u ons altijd bellen of email. Dit kan via ons kantoornummer 0229-820990 of info@jobdrive.nl